Het is tijd voor een adempauze. Wat is er hard gewerkt door leerlingen en docenten en wat is er de afgelopen tijd veel doorzettingsvermogen getoond. Daarnaast was natuurlijk de hulp en aandacht van jullie als ouders onmisbaar. Dank daarvoor!

Gelukkig blijkt uit onze peilingen dat de meeste leerlingen goed in hun vel zitten en online redelijk uit de voeten kunnen. We realiseren ons ook dat het lastig kan zijn om je weg te vinden in de nieuwe systemen, afspraken en de grote zelfstandigheid. We hebben een slag om de arm gehouden bij het maken van onze nieuwe weektaken door onder andere kritisch te kijken naar de hoeveelheid werk en daarin ook de extra belasting van de online lessen mee te nemen.

De eerste week van de online lessen zit erop. We krijgen veel feedback en het merendeel is positief, maar ook hierin hebben we nog wat te leren met elkaar. Wat erg gewaardeerd wordt is het contact met de docent en met de klas. De docenten zijn zo blij om weer over hun vak te vertellen, dat de online les soms te lang wordt. Er wordt dan som vergeten om leerlingen erop te attenderen dat wie het begrijpt de klas mag verlaten. Daar werken we aan.

Komende week starten we met nieuwe ‘vinklijsten’. Deze gaan tot en met de meivakantie. Maar eerst staat er een lang weekend voor de deur. Heel welkom na al het harde werken. Toepasselijk is dat de zon schijnt deze dagen. We hebben met elkaar een paar pittige weken achter de rug, we horen op het nieuws veel ellende, weten ook van leerlingen dat ze dat niet altijd makkelijk vinden en dan is de warmte en het licht van de zon extra welkom. Allemaal, leerlingen en ouders heel veel dank voor de samenwerking, feedback en complimenten in de afgelopen weken. Dit geeft vertrouwen voor de twee weken die ons in ieder geval nog te wachten staan.

We wensen jullie namens team Eligant een vrolijk Pasen toe!

De update gaat verder onder de foto…

Vervolg online lessen

De komende twee weken gaan we door met het aanbieden van online lessen. Daarin staat steeds het contact tussen de leerlingen en docent centraal, juist omdat we nu fysiek niet meer bij elkaar kunnen komen.

De volgende twee weken zijn er een aantal nieuwe taken. Deze taken staan nu allemaal geheel in de vinklijsten, jullie hoeven dus niet te zoeken op twee plekken. De vinklijsten voor week 16-17 zijn te vinden op https://www.eligant.nl/speciaal-voor-leerlingen/alle-bestanden/.

Boekencarrousel deel 2

Het was een heerlijke tocht, maar ik ben nog steeds buiten adem. Tijd dus om de rollen om te draaien. Ben je door je leesvoer heen? Kom dan op dinsdag, woensdag of donderdag (14 t/m 16 april) tussen 13.00 en 15.00 uur je boek ruilen aan de Badhuisweg 13 in Zutphen. De doos met boeken staat voor je klaar! Vrolijk Pasen 😊! Gijs Wasseveld

Elikrant

Raar maar waar: het is de leerlingen van School en Media gelukt om in deze contactloze tijden een volwaardige Elikrant uit te brengen. Meer zeg ik er niet over… Jullie lezen de Elikrant HIER!

Bijzondere dagen

De aankomende periode gaan de geplande lesvrije dagen en driehoeksgesprekken (al dan niet via een videoverbinding) gewoon door. Hieronder vindt u het overzicht hiervan:

Goede Vrijdag vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie donderdag 23 april 2020 – dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei 2020
Driehoeksgesprekken dinsdag 26 mei 2020
Pinksteren zondag 31 mei – maandag 1 juni 2020

Tevredenheidsonderzoek

Jullie mening is van groot belang in het verbeteren en verder ontwikkelen van ons onderwijs. Daarom vragen wij u ons oudertevredenheidsonderzoek, dat verzonden is naar uw e-mailadres, in te vullen (afzender van de mail is Achterhoek VO). Als u het onderzoek al ingevuld heeft, of dat nu gaat doen, hartelijk dank daarvoor! Heeft u vragen over dit onderzoek of heeft u geen mail ontvangen (ook niet in de spam-folder)? Mail dan naar Beitske Bijleveld op b.bijleveld@hetstedelijkzutphen.nl.

Geplande excursies

Op donderdag 28 mei zouden we met onze leerlingen een bezoek brengen aan Kleve. Vanwege de coronamaatregelen in zowel Duitsland als Nederland komt dit bezoek helaas te vervallen. We zoeken nog naar een andere datum, misschien later in dit schooljaar óf begin leerjaar 2.

Wat betekent dit nu voor de leerlingen die een keuzemodule over deze excursie doen?
Duits: de keuzemodule Tiere heeft een tijdsduur van 13 uur (het bezoek aan Kleve meegerekend). Mochten we uiteindelijk moeten beslissen dat we dit schooljaar niet meer kunnen gaan, dan blijven deze (13) uren staan.
Kunst beeldend: de leerlingen die zich opgegeven hebben voor de keuzemodule ‘Dieren in de kunst’ zijn hier nog niet mee gestart. Alle leerlingen zijn tot aan de meivakantie bezig met een Corona-kunstmodule. Na de meivakantie kan er alsnog, eventueel vanuit huis gestart worden met de keuzemodule ‘Dieren in de kunst’.
Mens & Wereld: de keuzemodule voor M&W komt te vervallen, er is nog ruime keuze uit de al bestaande keuzemodules.

Ook de geplande excursie naar het Archeon komt helaas te vervallen. We vinden het heel erg jammer, maar het is niet anders.

Tot slot… Rector Arnold van Gessel schrijft jullie het volgende:

Normaal gesproken verheug ik me altijd enorm op het paasweekend. Niet alleen vanwege de paasgedachte, maar – eerlijk gezegd – ook omdat het zo’n fijn lang weekend is in over het algemeen heel drukke schoolweken. In april maken we de balans op van het lopende schooljaar, zetten we de puntjes op de “i” met de leerlingen die examen doen en starten we het nieuwe schooljaar op met de voorbereidingen voor de personeelsformatie en het rooster. Dat doen we dit jaar ook, maar dan vanuit huis. Een vreemde gewaarwording.

Dankzij de moderne techniek, maar vooral dankzij de tomeloze inzet van al mijn collega’s roeien we met de riemen die we hebben en…. komen we een heel eind. Onze leerlingen volgen digitaal lessen, krijgen opdrachten en huiswerk, maken toetsen en passen zich (soms moeiteloos en soms met heel veel moeite) aan. Ik wil ze daarvoor een heel groot compliment geven!

Maar ook collega’s zie ik bijzondere prestaties leveren. Op diverse manieren zijn initiatieven ontwikkeld om er voor te zorgen dat onze leerlingen gezien worden en zich verder kunnen ontwikkelen. En dat terwijl veel collega’s thuis zelf ook de zorg voor (kleine) kinderen hebben. Het is heel fijn om van ouders én leerlingen terug te krijgen dat de inzet van de docenten, coaches en andere medewerkers gewaardeerd wordt, dat geeft ons energie om door te gaan. Net vandaag gaat de vlag uit voor onder andere het onderwijs. Dat voelt voor ons best als een steuntje in de rug. En met ‘ons’ bedoel ik dan niet alleen alle collega’s, maar juist ook onze leerlingen en u als ouder, want we doen dit met elkaar J.

Pasen is een feest met veel betekenissen. In ieder geval een feest van “bevrijding” en “vernieuwing”, nieuw leven. Dat gevoel zal niet iedereen op dit moment hebben. Zeker niet als je de afgelopen weken dierbaren hebt verloren en/of als het moeilijk is om je inkomen op peil te houden. Toch wens ik ons allemaal deze bevrijding en vernieuwing toe; dat er na de crisis echt weer betere tijden aanbreken waarbij we ons misschien nog beter realiseren hoe goed we het met elkaar hebben en hoe fijn het is dat alle kinderen in Nederland ‘gewoon’ naar school kunnen.

PS vorige week schreef ik in de nieuwsbrief: “Volgend weekend is een lang paasweekend, gebruik die tijd in ieder geval om samen met je naasten lekker naar buiten te gaan”. Uiteraard bedoelde ik daarmee hetzelfde als Mark Rutte afgelopen dinsdag zei tijdens de persconferentie: blijf thuis en ga lekker naar buiten in je eigen tuin of op je eigen balkon, of maak een wandelingetje door de buurt, maar denk daarbij altijd aan de 1,5 meter afstand!