Afstandsonderwijs tot 23 april

Afgelopen dinsdag kondigde de regering aan dat de scholen vooralsnog dicht blijven tot 28 april. Voor ons betekent deze maatregel dat woensdag 22 april de laatste ‘schooldag’ is voor de meivakantie. We werken de komende drie weken dus volop samen verder via afstandsonderwijs. Daarna is het vakantie en gaan we op 6 mei verder. Of dat op school is of nog steeds thuis, dat wachten we gewoon weer af.

Allereerst willen we onze leerlingen een compliment geven over de afgelopen 3 weken: we zien dat ze echt goed bezig zijn met school. Ook de coaches, die de afgelopen weken vaker contact hadden met hun leerlingen, vinden het knap hoe er gewerkt wordt.

Daarnaast gaf de speciale peiling onder de leerlingen, gericht op de situatie van nu en het afstandsonderwijs, ons goed zicht op hoe zij het zelf ervaren en waaraan behoefte is tot aan de meivakantie. Dit nemen we mee in onze plannen voor de komende weken.

Ook merken we allemaal wat een belangrijke rol jullie als ouders spelen bij het afstandsonderwijs. Heel veel dank daarvoor. De verbeterpunten die we van jullie krijgen via de extra vragen in ons oudertevredenheidsonderzoek geven een mooie input voor de komende weken. Streven is dat we tot aan de meivakantie samen op de ingezette weg verder gaan en ook deze drie weken goed met elkaar doorkomen.

Thuisonderwijs met lessen via Teams

In Thuiswerkupdate #4 informeerden we jullie dat we deze week werken aan het voorbereiden van meer online contactmomenten en lessen. Zoals beloofd gaan we daar komende week inderdaad mee van start. We wijken qua tijden af van het normale rooster en starten meteen ’s ochtends om 9.30 uur. De docenten geven online les via Teams in het ‘KLASLOKAAL’. Bij het maken van het rooster volgden we zoveel mogelijk het lesrooster van de leerlingen. Leerlingen krijgen net als altijd van alle vakken één keer instructie per week (uitgezonderd vrije dagen en schoolvakanties). Dit instructiemoment is klassikaal en is ingeroosterd. Via deze LINK kunt u de roosters per klas inzien.

  • In de ochtend heeft de coach de mogelijkheid voor een dagstart met de coachleerlingen. De coach kan daarvan afwijken in overleg met de leerling. Iedere coach vult de coaching dus op zijn eigen manier in. De afspraak is wel dat de coach minimaal één keer per week contact heeft met zijn coachleerlingen.

  • Leerlingen volgen dagelijks twee lessen via Teams. Deze starten in het Team ‘KLASLOKAAL’. In dit Team staat een uitleg van hoe dit allemaal werkt en daar kunnen leerlingen ook het rooster van hun klas zien. In het Team staat een link waarmee de leerling aan de les deelneemt. De lessen zijn (zoveel mogelijk) ingepland van 9.30 uur tot 10.30 uur en van 10.45 uur tot 11.45 uur. Het is belangrijk dat leerlingen op tijd bij de les aanwezig zijn.

    De docent kijkt of de leerlingen er zijn en deelt de betrokkenheid met de coach. De coach bespreekt met de leerling wat de reden van afwezigheid is en zoekt waar nodig contact met ouders.

    Tijdens het ‘lesuur’ zien de leerlingen alleen hun vakdocent en de klas. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen deelnemen. De docent geeft aan wanneer leerlingen zelf verder kunnen gaan met hun werk en de les via Teams mogen verlaten.
  • Vrijwel alle dagen sluiten we af met een vragenuur van 12.30 uur tot 13.30 uur. Deze momenten kunnen jullie vergelijken met een maatwerkuur. Alle docenten van die dag zijn tijdens dat uur online beschikbaar voor vragen in het Team ‘THUISONDERWIJS’. Deelname aan dit uur is vrijblijvend.

Komende week starten we, kunst uitgezonderd, niet met nieuwe taken. We gebruiken de week om allemaal bij te werken in overleg met de docent; een soort focusweek. Na Pasen zorgen we voor een nieuwe “Waaraan werk je” en “Afvinklijst”.

Wanneer je als ouder of leerling vragen hebt, schroom dan niet contact te zoeken met de coach. Mocht dat niet lukken dan kunt u een bericht sturen naar Marieke van Loo (m.vanloo@eligant.nl) of Sem van der Ree (s.vanderree@eligant.nl).

Kunst Corona-keuzemodules

We vinden het belangrijk dat de leerlingen bezig blijven met alle vakken en dus ook met kunst. Voor het bieden van thuisonderwijs hebben de docenten kunst nieuwe modules ontworpen. De leerlingen kiezen zelf aan welke module ze werken en dus voor welk kunstvak. Uiterlijk zondagavond 5 april geven de leerlingen hun keuze door via de link op het Kunstkanaal in ‘THUISONDERWIJS’ in Teams. Vanaf maandag 6 april starten de module.

Bij beeldend kunnen ze aan de slag met een fotografiewedstrijd, schilderen en tekenen zoals de grote meesters; muziek biedt een module Hiphop en bij theater kunnen ze kiezen tussen “Alleen op de wereld” (een toneelstuk + tv-serie) of aan de slag met film!
Ook kunst is ingeroosterd voor de komende weken. We kijken uit naar alle mooie creaties vanuit huis!

Diatoetsen

Oorspronkelijk hadden we de volgtoetsen van Diatoetsen in april gepland. Door de sluiting van de school verplaatsen we die nu: tussen 6 en 20 mei 2020 plannen we voor de leerlingen voor Nederlands, Engels en wiskunde de Diatoetsen. We hopen natuurlijk dat we deze toetsen op school kunnen afnemen. Echter, wanneer dat onverhoopt niet doorgaat maken de leerlingen de toetsen thuis. In de week van 6 mei ontvangen ze daar nader bericht over en we zullen jullie als ouders ook informeren.

ICT-regeling bij een niet-toereikend/geen device

Het kan goed zijn dat het thuis qua ICT een flinke uitdaging is. Een iPad die niet geheel meer meekomt, een haperende laptop of wellicht helemaal geen device. Het kan ook zijn dat er alleen een iPad is, maar dat die niet volstaat om goed de lessen te kunnen volgen. Graag vernemen we het als dit het geval is. Er is een aantal regelingen in het leven geroepen waardoor we leerlingen, wellicht blijvend, kunnen voorzien van een laptop. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u een mail sturen naar h.weigand@baudartius.nl; graag onder vermelding van de school en de naam van de leerling. Wij nemen dan contact met u op hoe verder. Namens de schoolleiding, Sjors van der Heiden

Feel good momenten

Ook de afgelopen week ontstond er weer een aantal hartverwarmende initiatieven, waarvan we er een paar met jullie delen. Helaas alles online en toch even samen. Dit gaan we volhouden en helpt ons ook weer door de komende drie weken!

Coach Hanna Beuling bakte online boterkoek met haar coachleerlingen. Het resultaat mag er zijn.

Klas 1g lunchte samen online; het was een gezellige chaos aldus coach Joske van Zomeren 😊.

Corona-Kahoot 1B

Afgelopen donderdag zat klas 1b weer eens bij elkaar samen met coaches Marjanneke Korenhof en Gijs Wasseveld. Op gepaste digitale afstand natuurlijk, maar toch voelde het vertrouwd! We speelden een Coronakahoot met vragen als: ‘Wie is Irma Sluis’?* Wat betekent ‘flatten de curve’ en waar kende men Corona voor deze crisis van? (de linksbuiten van Real Madrid, een Mexicaans biertje, een eilandje langs de Portugese kust of de koningin van Brazilië?).

Na een ongekend spannende strijd trok Mees aan het langste eind. De door de leerlingen bedachte hoofdprijs (een wc-rol) wordt door de coaches aangevuld met een chocoladereep. Hopelijk kunnen we die snel persoonlijk overhandigen!

We wensen jullie allemaal een zonnig voorjaarsweekend. Blijf gezond!