Twee weken geleden wensten we elkaar op school goed weekend. Dat na dat weekend de wereld zo zijn zoals nu, dat hadden we nooit kunnen bedenken. Sinds die tijd hebben we elkaar niet meer gezien of alleen via het scherm van de laptop… Straks is het ook weekend en hebben we er twee weken afstandsonderwijs op zitten. De coaches speelden die afgelopen twee weken een hele belangrijke rol. Zij hebben veel vaker dan anders contact met hun coachleerlingen. Samen proberen we de draad op te pakken en structuur te krijgen in de dag en de week.

We zien echt dat veel leerlingen het heel goed oppakken. Knap hoor! We zien ook dat ze dat samen doen met hun ouders en dat is echt heel fijn en ook heel erg nodig. We zien ook dat sommige leerlingen het nog moeilijk vinden de concentratie en structuur in een dag te krijgen. Dat begrijpen we en we proberen jullie daarmee zo goed als mogelijk te helpen. We hebben oog voor ieder kind en elke situatie en begrijpen dat het niet voor iedereen even makkelijk gaat. Je coach is er voor je en maatwerk is nu nog belangrijker.

Veel ouders hebben waarschijnlijk naast de zorg voor thuis ook de zorg voor eigen werk en familie. Dat geldt ook voor veel collega’s: zorg voor de leerlingen én zorg voor kinderen (en dus ook leerlingen) thuis. Samen zorgen we dat we de kinderen verder helpen. Heel veel dank daarvoor aan jullie als ouders!

– Marieke van Loo (teamleider) namens het hele team

Besluit regering

Aanstaande dinsdag is een belangrijk moment voor ons allemaal. Dan neemt de regering een volgend besluit over de sluiting van de scholen. Op dit moment is duidelijk dat de scholen tot 6 april gesloten zijn. Natuurlijk hopen we dat het geen 1 juni wordt en dat we het liefst 6 april weer mogen starten. We houden de besluiten vanuit onze regering natuurlijk goed in de gaten. Fingers crossed!

Afstandsonderwijs nu

Momenteel zijn we met elkaar hard en goed bezig met afstandsonderwijs. Tot 6 april werken we op de ingezette weg verder. Dat betekent dat de informatie die we jullie stuurden en die ook op de website staat leidend is. Het document “Waaraan werk je” in combinatie met de afvinklijst havo/vwo zijn nog steeds het uitgangspunt tot en met 6 april. Alles is te vinden op www.eligant.nl/corona. Zijn daar vragen of opmerkingen over, mail dan a.u.b. naar s.vanderree@eligant.nl. Voor een aantal vakken stellen we de hoeveelheid werk naar beneden bij.

Deze week zijn de eerste online instructiemomenten geweest, waaraan alle leerlingen konden meedoen (zie instructierooster dat we deelden in update #3). Omdat we merken dat leerlingen het fijn vinden, werken we daar verder aan. Ook docenten willen graag online ‘les’ geven. De leerlingenraad gaf gisteren en vorige week waardevolle feedback. Maandag krijgen alle leerlingen een uitvraag van ons waarop ze kunnen aangeven hoe het gaat, wat goed gaat en heel belangrijk… wat beter kan. De respons vormt de basis voor onze verdere stappen.

Structuur

Een goede structuur blijkt essentieel. Dat ervaren wij als team, delen coaches vanuit hun gesprekken en contacten met coachleerlingen en het is fijn als jullie daar thuis samen voor zorgen. Zo volgen veel leerlingen de lestijden van school, met een start om 9.00 uur, net iets langere pauzetijden (om ook even naar buiten te kunnen waar mogelijk) en om 14.30 uur zit de schooldag erop.

Afstandsonderwijs na 6 april

We bereiden ons ook voor op een eventuele verlengde sluiting en gebruiken komende week voor het ontwikkelen van een soort lesrooster waarin we per dag online ‘lessen’ kunnen aanbieden. We overleggen dat momenteel met het team en bereiden de ICT die daarvoor nodig is vast voor. We houden jullie daarover op de hoogte indien het nodig is.

We realiseren ons dat we de lat wel hoog legden voor sommigen de afgelopen twee weken. Van tevoren realiseer je je ook niet wat het thuiszitten en de Coronacrisis emotioneel doet. Dat zijn minstens zulke belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Dat gaan we meer doen!

Omdat we veel vragen krijgen over ‘wat als we op 6 april naar school mogen…’, dan kijken we samen hoe we de draad oppakken. We vertrouwen erop dat alle leerlingen op afstand werken aan school en samen kijken we op welke manier we na 6 april weer verder gaan. We komen daarop terug op het moment dat daar duidelijkheid over is, maar we willen jullie op het hart drukken om je daarover géén zorgen te maken.

Roosterwijzigingen 
  • De docenten Duits zijn afwezig op 1 april.   
  • De docenten M&W zijn afwezig op 30 maart.   
  • Mevrouw Van der Werf is vanwege wijzigingen in de schoolexamens in tegenstelling tot wat we eerder communiceerden op 3 april gewoon aanwezig.  

Tevredenheidsonderzoek

Ieder jaar doen we als school tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders. Deze week vulden alle leerlingen hun vragenlijst in. Eind volgende week krijgen ouders hun vragenlijst via de mail.

Naast de enquête van het tevredenheidsonderzoek krijgen leerlingen maandag een peiling met een aantal vragen over de situatie waarin we nu zitten. De input hieruit gebruiken we voor de verdere ontwikkeling en verbetering van het afstandsonderwijs en nemen we mee in de voorbereiding van de online ‘lessen’.

Aan de slag met kunst

Leerlingen leggen de prioriteit bij de niet-kunstzinnige vakken en dat snappen we. Terwijl het juist af en toe zo fijn is om af te wisselen met een kunstzinnige bezigheid! Het is natuurlijk lastig omdat je niet over materialen beschikt of omdat je met een groep moet samenwerken. De collega’s van kunst hebben daarom een speciale “corona-kunstmodule” gemaakt waarmee leerlingen thuis creatief aan de slag kunnen gaan. De module staat volgende week in Learnbeat. We verwerken dit natuurlijk ook in het online werkdocument “Waaraan werk je”.

Tot slot

Met het team doen we er alles aan om er te zijn voor onze leerlingen en hen zo goed mogelijk te begeleiden in het leerproces. We houden de energie waarmee we werken als team vast en blijven ons ontwikkelen. We merken wel dat we soms niet zo hard kunnen ontwikkelen en schakelen als we zouden willen, maar met de tijd krijgt alles steeds meer vorm. Onze grote wens is het online werken in klassenverband. Dit willen we bieden en dat gaat ook gebeuren. Ook wij vinden de structuur belangrijk en merken dat het goed doet. We houden jullie op de hoogte.

Het allerbelangrijkste in deze tijd is dat we gezond blijven en dat jullie het thuis goed hebben met elkaar. 🌞

Feel good momenten

Zeker in deze tijden is het belangrijk zonnestraaltjes en kleine geluksmomenten met elkaar te delen. Dat doen we hieronder.

Een coach vraagt haar leerlingen wat ze nou geleerd hebben de afgelopen 1,5 week. Met toestemming van de leerlingen delen we hele mooie antwoorden met jullie:

‘Ik heb minder zin in vakantie gekregen en school meer gaan waarderen’. 

‘Ik ben erachter gekomen dat ik ’s middags minder goed kan werken en kan het nu zo plannen dat ik ’s ochtends en ’s avonds werk’. 

‘Ik heb beter leren plannen omdat je nu echt voor de hele week moet plannen’. 

‘Ik heb mij beter leren concentreren, leg mijn telefoon weg en ga echt aan een bureau zitten’. 

‘Ik kan mij thuis minder goed concentreren dan op school en mis school meer dan gedacht’. 

Een andere coach vertelt: “Gisteren vertelde een coachleerling over het dagboek van Anne Frank dat ze net had gelezen. Toen was het nog erger, jaren, angst, onzekerheid, als jongste met haar gezin en een aantal anderen opgesloten in het Achterhuis… Stof tot nadenken zeiden we tegen elkaar.”

Afgelopen dinsdag ging Gijs Wasseveld met twee hulpjes in een bakfiets met boeken langs onze leerlingen. Met anderhalve meter in acht, deelde hij boeken uit. Wat een warme actie 😊

#Applausvoordezorg, een workout voor de zorghelden en meer, te zien op @eligantbo.

Lava tus manos en andere talige dingen leer je op @eliganttalen!

NIEUW! Online informatie van Hanna Beuling over hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid op @eligant_hb_hg.

Onze leerlingen doen mee en tonen initiatief “challenge 1+” 😊 (zie de foto hiernaast).