Toelatingsbeleid

Brugklassen havo, atheneum en gymnasium

Het Eligant Lyceum startte in 2019-2020 met 8 brugklassen voor havo- en vwo-leerlingen. Inmiddels (2022-2023) bestaan we vier jaar. Nog twee jaar en dan is de school compleet! Daar werken we  met z’n allen hard aan.

We hebben havo-, atheneum en gymnasiumklassen. Tijdens de ingeroosterde lessen zit je in je eigen klas. De maatwerkuren volg je steeds in een wisselende samenstelling.

Ons  toelatingsbeleid 2024-2025 is juridisch is getoetst en vastgesteld en staat hier.

Advies mavo of mavo/havo

Heb je een mavo-advies en of een mavo/havo-advies dan kun je je het beste aanmelden op de mavo-XL van het Kompaan College. Het Eligant werkt nauw samen met het Kompaan College.

Zo heeft het Kompaan ook een mavo-opstroomklas. Die klas is er voor leerlingen met een advies mavo/havo van de basisschool. In die klas krijg je les op havo-niveau. Je kunt ontdekken of havo bij je past. Wie weet zien we je in klas 3 dan bij ons op school.  

Achterhoek VO

Het Eligant Lyceum maakt als school deel uit van de stichting Achterhoek VO, een stichting voor voortgezet onderwijs met 14 scholen en 24 locaties in de Achterhoek. Ongeveer 14.800 leerlingen gaan bij Achterhoek VO naar school. Iedere leerling voor voortgezet onderwijs kan er een passende opleiding volgen. De scholen onderscheiden zich van elkaar, ieder met een eigen sfeer, profiel en levensbeschouwing, elk met een eigen kleur. De vijf kernwaarden van Achterhoek VO zijn voor iedereen die verbonden is aan Achterhoek VO én voor iedereen van het Eligant Lyceum uitgangspunt van handelen.

Onze missie is daarom als volgt:

we bieden uitdagend onderwijs waarbij iedere leerling zo gemotiveerd mogelijk kennis verwerft en vaardigheden ontwikkelt die hij nodig heeft voor een leven lang leren in een dynamische samenleving.

Identiteit

Het Eligant Lyceum is een samenwerkingsschool. De school ontstond uit het Baudartius College (een protestants-christelijke school) en Het Stedelijk Zutphen (een school met een openbaar karakter). Leerlingen en medewerkers zijn ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociaal-culturele achtergrond welkom op onze school. Wil je actief invulling geven aan je christelijke identiteit, dan kan dat. De identiteitscommissie zorgt hier voor.

Praktisch

Bring your own device (BYOD)

Op het Eligant Lyceum werk je met een eigen device (liefst laptop). Uit ervaring weten we dat een device een goede aanvulling is op de leer- en werkboeken van leerlingen. Een eigen device is handig omdat deze ingezet kan worden als ondersteuning bij diverse vakken (bijvoorbeeld voor extra oefenmateriaal, extra uitleg of filmpjes, voor het maken van een werkstuk of presentatie). Op onze website vind je informatie waaraan een device moet voldoen, zodat je deze goed kunt gebruiken. De meeste leerlingen kiezen voor een laptop omdat dat handiger is bij het maken van verslagen en werkstukken.

Gezonde school én rookvrije school

We zijn een gezonde en sportieve school. De school heeft daarom een gezonde kantine*, is rookvrij en we zeggen ‘nee’ tegen alcohol en drugs. We sluiten ons aan bij de slogan NIX18.

Dit geldt op school en ook tijdens schoolactiviteiten zoals excursies, feesten en werkweken. Het Eligant is een gezonde school: dat betekent dat je op school geen eetwaar anders dan een gewone lunch nuttigt (dus geen zakken snoep, chips, grote pakken koek, pizza’s, literflessen frisdrank en energiedrankjes). 

We zijn ook een rookvrije school: leerlingen van 18 en ouder die toch willen roken, doen dit buiten het zicht van de school. Dit geldt ook voor medewerkers van de school die willen roken.

* Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Mobielvrije school

Op het Eligant Lyceum vinden we het belangrijk dat je in de pauzes en tijdens leswisselingen aandacht hebt voor elkaar. Dat kan door lekker te chillen in de aula, samen een broodje te eten of lekker actief te zijn met een potje basketbal op het plein of voetbal in het park. Daarom geldt dat de mobiele telefoon in je kluisje blijft. Mocht je onder schooltijd met thuis moeten bellen of willen je ouders jou onder schooltijd op school bereiken, dan kan dat natuurlijk altijd! Je kunt bellen bij de receptie en/of bij een van de medewerkers. In ieder kantoor staat wel een telefoon. Van school naar huis bellen is altijd gratis.

Foto- en filmmateriaal

Gedurende het schooljaar maken we bij activiteiten foto- en filmmateriaal. Dit beeldmateriaal publiceren we op onze website, in drukwerk en op onze facebookpagina. Als jij of je ouders daar bezwaar tegen hebben, kun je dat bij aanvang van een schooljaar schriftelijk kenbaar maken bij de leerlingenadministratie.

SOM

In SOM staat alle informatie over je rooster. Ook je (huis)werk en de informatie over de modules vind je in SOM. Daar zorgen je docenten voor. Zij houden ook bij hoe ver je bent met je modules. SOM is ook het programma waarmee je je inschrijft voor je maatwerkuren. Aan het begin van het schooljaar krijg je je eigen inlogcode. Je coach en docenten helpen je bij het gebruik van SOM zodat je ook daarin snel de weg vindt.