Jouw leren staat bij ons op school centraal. In ons logo vind je dit terug in de drie streepjes van de “E” van Eligant:

  • je wordt gezien;
  • je kunt het;
  • je kiest jouw eigen leerroute.

De naam van onze school is afgeleid van het Latijnse ‘eligere’, wat kiezen betekent. De vervoeging ‘eligant’ staat voor ‘laat ze kiezen’.

Jouw keuze

Op onze school kies je voor een groot deel je eigen route. Kiezen motiveert en dus leer je met meer plezier. Dat is ook zo als je niet alleen binnen de school leert en daarom leer je binnen én buiten de school. We koppelen ook vakken aan elkaar, zoals een opdracht in het Engels voor onderzoeken en ontwerpen (O&O). Je moet uiteindelijk voldoen aan de leerdoelen die docenten voor hun vak of leergebied hebben opgesteld. Zodra je denkt dat je dat doel bereikt hebt, spreek je een toets af. Toetsen zijn dus onderdeel van je leerproces.

Jouw coach

Bij het maken van de juiste keuzes begeleidt je coach je. Je ontmoet je coach voor het eerst vóór de zomervakantie. Dan zit je dus nog in groep 8. Samen met je ouders maak je kennis met je coach. Gedurende het schooljaar vinden er nog vier van deze ‘driehoeksgesprekken’ plaats. Jij staat aan de top van de driehoek. Daaronder je ouders en de school. Tijdens de gesprekken bespreek je hoe het gaat op school en thuis, bepaal je een doel of misschien wel meer waaraan je de komende periode gaat werken. Natuurlijk bespreek je dan ook of je nog iets nodig hebt om jouw doel te bereiken.

Iedere dag start bij de coach. Meestal heeft een klas twee coaches. Eén van beide tref je bij de start. Wanneer je coach een individueel gesprekje met je wil, dan nodigt de coach je daarvoor uit via SOM. Natuurlijk kun je zelf ook een afspraak maken.

Onze manier van coachen wordt heel mooi verwoord door Marcel van Herpen: “geen prestatie zonder relatie”.

Maatwerkuren en modules

Per week heb je voor alle vakken een les volgens rooster. Zo’n les duurt 60 minuten. De lessen staan in je rooster in SOM.

Daarnaast schrijf je je in voor maatwerkuren. Dat doe je via SOM. Tijdens een maatwerkuur kies je voor een module of je bent aan het werk voor het vak, waarbij je je docent vragen kunt stellen. Er zijn drie soorten modules:

  • basismodules: verplichte modules die je moet volgen. Je kiest zelf het moment waarop je de module volgt. In de beschrijving kun je zien voor wanneer je de basismodule moet afronden. Jouw vakdocent houdt dat in de gaten.
  • keuzemodules: de naam zegt het al; dit zijn modules die je kunt kiezen. Het is wel de bedoeling dat je een bepaald aantal van deze modules volgt. De informatie staat in SOM.
  • stermodules: gedurende een langere periode ben je met een stermodule bezig. Dus wanneer je er aan begint, zit je er ook een tijdje aan vast. Denk aan stermodules sport wanneer je de sportlijn wilt volgen, of zang/dans/drama wanneer je de kunst- en cultuurlijn volgt. Heb je ambitie om certificaten te halen voor één of meer vreemde talen, dan kun je daarvoor ook een stermodule volgen. Deze vinden plaats na je laatste les. Bijna iedereen doet hieraan mee!

Onze talent-lijnen

Je leert op het Eligant niet alleen beter te worden in vakken waar je nog niet zo goed in bent, je mag ook nóg beter worden in waar je al goed in bent. Behalve een eigen leerroute kun je bij ons ook kiezen uit speciale lijnen, waarin je je talent verder ontwikkelt. Je kunt denken aan gymnasium, waarover we hiervoor al wat meer vertelden), aan technasium, aan de sportlijn, de kunst- en cultuurlijn.  Gedurende bepaalde periodes volg je dan stermodules sport en kunst.

Uit de dag van een brugklasser

Vandaag heb je om 8.30 uur een individueel gesprekje met je coach. Na jou komt er nog een coachleerling naar jullie lokaal. Om 8.45 komen er weer vijf leerlingen binnen. Vanaf dat moment druppelt de klas vol. Jij en je klasgenoten gaan in alle rust aan de slag. De één leert nog even voor een toets van Nederlands en de ander werkt aan Engels; twee zijn er bezig met wiskunde. Om 9.00 uur start de coach de dag. Samen met jou en de klas bespreekt hij de dag, kijkt of er nog vragen zijn of dat iedereen verder kan. Vandaag sluiten jullie de dagstart af met het thema van de week: mediawijsheid.

Om 9.30 uur is het eerste maatwerkuur (60 minuten). Samen met jouw groepje heb je afgesproken in het technasium. Jullie zijn bezig met een opdracht van een bedrijf uit Zutphen. Over drie weken presenteren jullie je uitkomsten aan het bedrijf. De docent O&O is aanwezig, zodat je ook met vragen bij haar terecht kunt. Na de pauze volgt het eerste lesuur (60 minuten). Je hebt mens en wereld (M&W). De docent bespreekt de opdracht waaraan iedereen op dit moment werkt (een verplichte module), beantwoordt vragen en neemt een stukje theorie door.

Zo gaat de dag verder met nog een klassikaal lesuur en een maatwerkuur. Aan het eind van de dag schreef je je in voor de stermodule sport. Je koos ‘sporten met een beperking’. Die volg je omdat je sport leuk vindt. Misschien volg je nog wel meer modules sport: jij gaat voor het sportcertificaat! 

Brugklassen, 9 tweede klassen, 8 derde klassen en 9 vierde klassen

Leerlingen