Vindt u het interessant bij ons een kijkje te nemen in de keuken? Wij nemen u graag mee tijdens deze inspiratieochtend in de achtergrond en werkwijze van het Eligant.

Op 13 februari 2020 organiseren wij deze inspiratieochtend speciaal voor belangstellenden. 

Inhoud

08.30  We starten met een praktische uitleg van Arnold van Gessel (rector) over de fundatie die nodig is voor de introductie en implementatie van een nieuw onderwijsconcept en hoe men daarbij het team en de school in beweging brengt.

09.45  Vervolgens geeft Elise Altena (docent en onderwijscoördinator) een toelichting op de uitwerking van de visie en missie in de praktijk en wat daarvoor nodig is: hoe laat je de traditionele lessentabel en methode los zonder als docent sturing op het leren te verliezen? Marieke van Loo (teamleider) en Sem van der Ree (assistent-schoolleider) vertellen over de praktische uitwerking van het onderwijsconcept.

10.30  Een impressie van de telefoonloze pauze mag tijdens het bezoek niet ontbreken! U ziet en hoort wat dat met onze leerlingen doet.

10.50  Een belangrijk onderdeel van deze inspiratieochtend is het bezoek aan een les. Daaropvolgend sluiten we de ochtend af door actief aan de slag te gaan met leerdoelen en leeropbrengsten. Zo neemt u behalve de vele indrukken (en vast nog vragen) ook iets tastbaars mee om de volgende dag met de collega’s op uw eigen school te bespreken.

11.50  We blikken terug en bekijken de opbrengsten. Wat viel op en wat is nog onduidelijk?

12.20  Lunch met ruimte voor gesprek en feedback.

Tussendoor is er ook tijd om in gesprek te gaan met de leerlingen en collega’s van het Eligant Lyceum.

De kosten voor deze inspiratieochtend bedragen € 150,- per persoon*. Het is vaak fijn en handig om met meer dan één collega te komen. Ieder ervaart zo’n dag anders en neemt verschillende dingen mee naar huis. Om het ook voor onze gasten betaalbaar te houden betalen een eventuele derde en vierde collega de helft van de prijs. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan s.vanderree@eligant.nl. Voor verdere vragen kunt u e-mailen of bellen naar 0575 590940 (vraag naar Sem van der Ree).

* De opbrengsten van deze inspiratieochtenden en –middagen worden gebruikt om materiaal aan te schaffen voor onze leerlingen waar ze in de (mobielvrije) pauzes mee kunnen spelen (tafeltennistafels, spelletjes, et cetera).

Rooster

08.00 welkom met koffie en thee
08.10 tien-over-achtje (dagstart met team)
08.30 school in beweging (brengen). Wat werkt, en wat niet…
09.30 koffie met koek
09.45 onderwijskundige uitgangspunten, theoretisch en praktisch
10.30 meekijken in de pauze en vragen stellen aan leerlingen
10.50 meekijken in een lesuur en uitwerken leerdoel
11.50 terugblik, uitwisseling en vragen
12.20 napraten tijdens lunch
13.00 einde bezoek