Een kijkje op het
Eligant Lyceum

Onze pijlers in beeld:

  • Je wordt gezien
  • Je kunt het
  • Je kiest je eigen leerroute

Het Eligant was een perfecte keuze voor onze zoon die zich vanaf dag één al thuis voelt op deze school: hij was op de basisschool al gewend om veel ruimte te krijgen voor het zelf invullen van zijn programma. Dat kan hij mooi doorzetten op het Eligant. Je ziet daarin dat ze hun leerlingen veel ruimte geven en ook veel vertrouwen geven in wat ze al kunnen. En als je vertrouwen geeft, groeit ook het zelfvertrouwen.

Sandy en Michel Hoebert

ouders

Aanmelden 

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025
Zit je in groep 8 van de basisschool, dan kies je dit jaar jouw middelbare school. Aanmelden voor de brugklas van schooljaar 2024-2025 is dit jaar voor het eerst hetzelfde voor heel Nederland en doe je in de week vóór april, dus van 25 tot en met 31 maart 2024.

Voor zij-instromers, bijvoorbeeld omdat je slaagt voor mavo 4 en door wilt naar havo 4, geldt ook dat je aanmelding voor 31 maart 2024 bij ons binnen moet zijn. We volgen ook hier ons toelatingsbeleid 2024-2025. De link om je aan te melden krijg je van onze coördinator zij-instroom (zijinstroom@eligant.nl).

Tussentijds aanmelden
Wanneer je verhuist naar Zutphen en een school zoekt, dan kijken we graag samen met jou en je ouder(s) wat de mogelijkheden zijn. Bel ons gerust en misschien is het handig om een afspraak te maken.

Verder is er gedurende het schooljaar geen (tussentijdse) instroom mogelijk, tenzij er sprake is van heel bijzondere omstandigheden. In dat geval gaat het initiatief voor een intakegesprek (over een verzoek om verplaatsing) altijd uit van de school waar je op dat moment staat ingeschreven.

2024-2025
Het Eligant heeft komend schooljaar alle klassen; dus 1 tot en met 5 havo én 1 tot en met 6 vwo (atheneum én gymnasium).

Je wordt gezien

Je kunt het

Je kiest je eigen leerroute

Brugklassen havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Het Eligant Lyceum heeft brugklassen voor havo- en vwo-leerlingen. Komend schooljaar 2023-2024 hebben we plek hebben voor 200 leerlingen.

Tijdens de ingeroosterde lessen zit je in je eigen klas. We hebben havo-klassen en vwo-klassen. De maatwerkuren volg je steeds in een wisselende samenstelling. Vwo is bij ons opgesplitst in atheneum en gymnasium. Met een vwo-advies van je leerkracht van groep 8 is de keuze aan jou: of atheneum of gymnasium. Is jouw advies van de basisschool havo/vwo, dan dagen we je uit op atheneum-niveau. In de eerste twee jaren kun je ervaren of dat niveau echt bij jou past. Samen met je ouder(s) en je coach bespreek je dat steeds. In principe zit je bij ons in klas 3 op jouw niveau en soms wisselt een leerling na een jaar. Wanneer je je aanmeldt op onze school, mogen jullie natuurlijk ook kiezen voor een start in de havo. Ook vanuit de havo kunnen leerlingen opstromen.

Vanaf de brugklas werk je al aan het verder ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals onderzoek doen, presenteren, een betoog kunnen houden en creatief denken. Deze vaardigheden heb je later tijdens je studie na de middelbare school op het hbo of op de universiteit nodig. Ook creativiteit en sport staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor de gymnasiasten is er een extra uitdagend programma met daarin veel aandacht voor de klassieke talen, de klassieke oudheid en of je het gelooft of niet… je zult ontdekken dat Latijn een wereldtaal is, net als Engels nu. Ook in onze eigen taal vind je Latijn terug. Ken je misschien een paar woorden?…JA! Viaduct, aquarium, direct… In de tweede klas van het gymnasium leer je ook Grieks. Je leert eerst een heel nieuw alfabet schrijven en lezen. Wanneer je start op het gymnasium, dan betekent het dat je tot aan je profielkeuze in klas 3 ook de extra vakken volgt die daarbij horen. Je gaat dus echt een extra uitdaging aan, leert naast de klassieke talen ook andere belangrijke vaardigheden zoals doorzetten en grenzen overwinnen die je tot groep 8 misschien nog niet tegenkwam. Kortom gymnasium is echt een verrijking in veel opzichten.

Wij vinden het een groot voordeel dat op het Eligant niet gewerkt wordt met cijfers voor toetsen, maar met het al dan niet afronden. Als dit niet in 1x lukt verdiep je je nogmaals in de leerstof en doe je de toets opnieuw. Uiteindelijk moet je voor alle onderdelen van de lesstof een voldoende ‘scoren’.

Bij ons ‘scoort’ het Eligant met het onderwijs en de betrokken docenten heel goed!

Karin ten Kate en Ids van der Giessen
ouders van een brugklasser