Een kijkje op het
Eligant Lyceum

Onze pijlers in beeld:

  • Je wordt gezien
  • Je kunt het
  • Je kiest je eigen leerroute

Het Eligant was een perfecte keuze voor onze zoon die zich vanaf dag één al thuis voelt op deze school: hij was op de basisschool al gewend om veel ruimte te krijgen voor het zelf invullen van zijn programma. Dat kan hij mooi doorzetten op het Eligant. Je ziet daarin dat ze hun leerlingen veel ruimte geven en ook veel vertrouwen geven in wat ze al kunnen. En als je vertrouwen geeft, groeit ook het zelfvertrouwen.

Sandy en Michel Hoebert

ouders van een brugklasser

Aanmelden 

Aanmelden voor de brugklas 2022-2023
Zit je in groep 8 van de basisschool, dan kun je je van 1 tot 15 maart 2022 aanmelden voor de brugklas van het Eligant Lyceum, schooljaar 2022-2023. De aanmelding is nu dus gesloten.

Tussentijds aanmelden voor dit schooljaar (2021-2022)
Wanneer je tijdens het schooljaar 2021-2022 wilt instromen bij ons op school bijvoorbeeld omdat je verhuist, dan kijken we graag samen met jou en je ouder(s) wat de mogelijkheden zijn. Bel ons gerust en misschien is het handig om een afspraak te maken.

Het Eligant heeft komend schooljaar eerste, tweede en derde klassen. Zit je in de derde klas of hoger, dan kunnen we je ook helpen bij één van onze twee deelscholen Baudartius College of Stedelijk Lyceum. Net als het Eligant hebben deze scholen havo-, atheneum- en gymnasiumklassen.

Je wordt gezien

Je kunt het

Je kiest je eigen leerroute

Wij vinden het een groot voordeel dat op het Eligant niet gewerkt wordt met cijfers voor toetsen, maar met het al dan niet afronden. Als dit niet in 1x lukt verdiep je je nogmaals in de leerstof en doe je de toets opnieuw. Uiteindelijk moet je voor alle onderdelen van de lesstof een voldoende ‘scoren’.

Bij ons ‘scoort’ het Eligant met het onderwijs en de betrokken docenten heel goed!

Karin ten Kate en Ids van der Giessen

ouders van een brugklasser

Brugklassen havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Het Eligant Lyceum heeft ook in 2021-2022 acht brugklassen voor havo- en vwo-leerlingen. Dat betekent dat we plek hebben voor 220 leerlingen.

Tijdens de ingeroosterde lessen zit je in je eigen klas. We hebben havo-klassen en vwo-klassen. De maatwerkuren volg je steeds in een wisselende samenstelling. Vwo is bij ons opgesplitst in atheneum en gymnasium. Met een vwo-advies van je leerkracht van groep 8 is de keuze aan jou: of atheneum of gymnasium. Is jouw advies van de basisschool havo/vwo, dan dagen we je uit op atheneum-niveau. In de eerste twee jaren kun je ervaren of dat niveau echt bij jou past. Samen met je ouder(s) en je coach bespreek je dat steeds. In principe zit je bij ons in klas 3 op jouw niveau. Wanneer je je aanmeldt op onze school, mogen jullie natuurlijk ook kiezen voor een start in de havo. Ook vanuit de havo kunnen leerlingen opstromen.

Vanaf de brugklas werk je al aan het verder ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals onderzoek doen, presenteren, een betoog kunnen houden en creatief denken. Deze vaardigheden heb je later tijdens je studie na de middelbare school op het hbo of op de universiteit nodig. Ook creativiteit en sport staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor de gymnasiasten is er een extra uitdagend programma met daarin veel aandacht voor de klassieke talen, de klassieke oudheid en of je het gelooft of niet…je zult ontdekken dat Latijn een wereldtaal is, net als Engels nu. Ook in onze eigen taal vind je Latijn terug. Ken je misschien een paar woorden?…JA! Viaduct, aquarium, direct… In de tweede klas van het gymnasium leer je ook Grieks. Je leert eerst een heel nieuw alfabet schrijven en lezen.

Tussenjaar Eligant Buiten

Eligant Buiten is een kleinschalige schoolomgeving in Vorden. We werken er volgens hetzelfde onderwijsconcept als op de hoofdlocatie van het Eligant Lyceum in Zutphen. Toch is er een aantal dingen écht anders.  

  • Je werkt in een kleine groep (maximaal 24 leerlingen). Dat is wat rustiger en je kent iedereen goed.
  • Je krijgt een jaar extra de tijd om te groeien en om te wennen aan het leren op de middelbare school.
  • Je volgt een tussenjaar en na de brugklas maak je in principe de overstap naar de tweede klas op het ‘grote’ Eligant in Zutphen.
  • Er is één vaste coach die er in principe iedere dag is.
  • Je werkt in dagdelen. Tijdens een dagdeel werk je aan één vak.
  • Bij Eligant Buiten is extra tijd voor vaardigheden zoals plannen, leren leren, vragen stellen en initiatief nemen.
  • Met buiten bedoelen we, naast buiten Zutphen, ook buiten het schoolgebouw. Zo krijg je als het kan ook les in de buitenlucht (bijvoorbeeld tijdens onderzoek & ontwerpen en sport) en werk je aan opdrachten van bedrijven of instellingen. 

Onze zoon komt elke schooldag vrolijk, opgewekt en vol gave verhalen thuis van Eligant Buiten! Bijvoorbeeld “wij gaan een plan schrijven voor het houden van een dier op school en als het een goed plan is, wordt hij ook echt uitgevoerd!”. Hoe super gaaf en betekenisvol is dat?!

Hij wordt aangesproken op wat hij kan en gezien voor wie hij is. Ze sluiten goed aan bij de (onderwijs)behoefte van ons kind. De passie die de docenten hebben voor hun vak brengen ze over en geven ze door. De unieke opzet van Eligant Buiten, waarin ze afstemmen op de individuele leerling, een overzichtelijke en rustige dagindeling bieden, de leerstof passend op je kind aanbieden, er gecoacht wordt in groepsverband maar ook op individueel niveau, er wordt afgestemd met ouders, dit maakt dat wij zéér tevreden zijn over Eligant Buiten!

Michael en Nynke Smeenk

ouders van een brugklasser