Aanmelden 

Aanmelden voor schooljaar 2022-2023
Zit je in groep 8 van de basisschool, dan heb jij jouw keuze voor een middelbare school al gemaakt.  Aanmelden voor de brugklas van het Eligant Lyceum, schooljaar 2022-2023 kon van 1 tot 15 maart 2022. De aanmelding is nu dus gesloten voor brugklassers. Ook de aanmelding voor instromen in klas 2 of hoger is gesloten.

Tussentijds aanmelden
Wanneer je verhuist naar Zutphen en een school zoekt, dan kijken we graag samen met jou en je ouder(s) wat de mogelijkheden zijn. Bel ons gerust en misschien is het handig om een afspraak te maken.

Verder is er gedurende het schooljaar geen (tussentijdse) instroom mogelijk, tenzij er sprake is van heel bijzondere omstandigheden. In dat geval gaat het initiatief voor een intakegesprek (over een verzoek om verplaatsing) altijd uit van de school waar je op dat moment staat ingeschreven.

2022-2023
Het Eligant heeft komend schooljaar eerste, tweede, derde en vierde klassen. Zit je in de vierde klas of hoger, dan kunnen we je ook helpen bij één van onze twee deelscholen Baudartius College of Stedelijk Lyceum. Net als het Eligant hebben deze scholen havo-, atheneum- en gymnasiumklassen.

Een kijkje op het
Eligant Lyceum

Onze pijlers in beeld:

  • Je wordt gezien
  • Je kunt het
  • Je kiest je eigen leerroute

Het Eligant was een perfecte keuze voor onze zoon die zich vanaf dag één al thuis voelt op deze school: hij was op de basisschool al gewend om veel ruimte te krijgen voor het zelf invullen van zijn programma. Dat kan hij mooi doorzetten op het Eligant. Je ziet daarin dat ze hun leerlingen veel ruimte geven en ook veel vertrouwen geven in wat ze al kunnen. En als je vertrouwen geeft, groeit ook het zelfvertrouwen.

Sandy en Michel Hoebert

ouders van een brugklasser

Je wordt gezien

Je kunt het

Je kiest je eigen leerroute

Brugklassen havo en vwo (atheneum en gymnasium)

Het Eligant Lyceum heeft brugklassen voor havo- en vwo-leerlingen. Komend schooljaar 2023-2024 hebben we plek hebben voor 200 leerlingen.

Tijdens de ingeroosterde lessen zit je in je eigen klas. We hebben havo-klassen en vwo-klassen. De maatwerkuren volg je steeds in een wisselende samenstelling. Vwo is bij ons opgesplitst in atheneum en gymnasium. Met een vwo-advies van je leerkracht van groep 8 is de keuze aan jou: of atheneum of gymnasium. Is jouw advies van de basisschool havo/vwo, dan dagen we je uit op atheneum-niveau. In de eerste twee jaren kun je ervaren of dat niveau echt bij jou past. Samen met je ouder(s) en je coach bespreek je dat steeds. In principe zit je bij ons in klas 3 op jouw niveau en soms wisselt een leerling na een jaar. Wanneer je je aanmeldt op onze school, mogen jullie natuurlijk ook kiezen voor een start in de havo. Ook vanuit de havo kunnen leerlingen opstromen.

Vanaf de brugklas werk je al aan het verder ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals onderzoek doen, presenteren, een betoog kunnen houden en creatief denken. Deze vaardigheden heb je later tijdens je studie na de middelbare school op het hbo of op de universiteit nodig. Ook creativiteit en sport staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor de gymnasiasten is er een extra uitdagend programma met daarin veel aandacht voor de klassieke talen, de klassieke oudheid en of je het gelooft of niet… je zult ontdekken dat Latijn een wereldtaal is, net als Engels nu. Ook in onze eigen taal vind je Latijn terug. Ken je misschien een paar woorden?…JA! Viaduct, aquarium, direct… In de tweede klas van het gymnasium leer je ook Grieks. Je leert eerst een heel nieuw alfabet schrijven en lezen. Wanneer je start op het gymnasium, dan betekent het dat je tot aan je profielkeuze in klas 3 ook de extra vakken volgt die daarbij horen. Je gaat dus echt een extra uitdaging aan, leert naast de klassieke talen ook andere belangrijke vaardigheden zoals doorzetten en grenzen overwinnen die je tot groep 8 misschien nog niet tegenkwam. Kortom gymnasium is echt een verrijking in veel opzichten.

Wij vinden het een groot voordeel dat op het Eligant niet gewerkt wordt met cijfers voor toetsen, maar met het al dan niet afronden. Als dit niet in 1x lukt verdiep je je nogmaals in de leerstof en doe je de toets opnieuw. Uiteindelijk moet je voor alle onderdelen van de lesstof een voldoende ‘scoren’.

Bij ons ‘scoort’ het Eligant met het onderwijs en de betrokken docenten heel goed!

Karin ten Kate en Ids van der Giessen
ouders van een brugklasser

Tussenjaar

Eligant Extra

Eligant Extra is een “tussenjaar” voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar die klaar zijn met het programma op de basisschool maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Het wordt een buitengewoon uitdagend tussenjaar met veel creatieve vakken, uitdagende hersenkrakers, onderzoeksopdrachten en interessante workshops. De universele natuurwetten vormen de bril waardoor we onderzoeken en ervaren. Door te leren over deze natuurwetten leer je heel veel over de wereld om je heen en over jezelf. ‘Alles is met elkaar verbonden’, ‘alles trilt’, ‘elk gevolg kent een oorzaak’, ‘alles gaat weer voorbij’ en ‘alles is relatief, het hangt af van je perspectief’ zijn voorbeelden van universele natuurwetten.

 Eligant Extra is:

  • een extra jaar vol leuke, interessante en leerzame onderdelen;
  • extra betekent “buiten” in het Latijn à we gaan vaak buiten zijn en buiten leren;
  • ‘extra’ staat ook voor een “buitengewoon programma”, leerstof die superinteressant en uitdagend is, maar die niet overlapt met wat je nog gaat leren op de middelbare school;
  • extra veel creatieve onderdelen;
  • extra herhalen en voorbereiden, zodat je een extra goede basis voor de brugklas hebt;
  • extra leuk, extra uitdagend, extra plezier, extra Eligant 🙂

 

Meer informatie zal in de loop van de tijd verschijnen op de speciale pagina voor het tussenjaar Eligant Extra. Deze komt te staan in het menu aan de rechterkant.

 

 

Onze zoon komt elke schooldag vrolijk, opgewekt en vol gave verhalen thuis van het Eligant! Bijvoorbeeld “wij gaan een plan schrijven voor het houden van een dier op school en als het een goed plan is, wordt hij ook echt uitgevoerd!”. Hoe supergaaf en betekenisvol is dat?!

Hij wordt aangesproken op wat hij kan en gezien voor wie hij is. Ze sluiten goed aan bij de (onderwijs)behoefte van ons kind. De passie die de docenten hebben voor hun vak brengen ze over en geven ze door. De unieke opzet van het Eligant, waarin ze afstemmen op de individuele leerling, een overzichtelijke en rustige dagindeling bieden, de leerstof passend op je kind aanbieden, er gecoacht wordt in groepsverband maar ook op individueel niveau, er wordt afgestemd met ouders, dit maakt dat wij zéér tevreden zijn over deze school!

Michael en Nynke Smeenk

ouders van een brugklasser